Warunki sprzedaży

558042_businessmanOferujemy Państwu niezwykle prosty i przyjazny system sprzedaży oferowanych przez nas unitów stomatologicznych OMS. Zapewniemy dodatkowo profesjonalne wsparcie techniczne, montaż we wskazanym miejscu oraz serwis zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.

1. Zamówienie

Podstawą zamówienia sprzętu jest umowa sprzedaży, określająca zobowiązania stron i wartość dewizową sprzętu.

2. Realizacja zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 4-6 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Warunki płatności

a) przedpłata w wysokości 20% wartości zamówionego sprzętu,
b) pozostała część płatna w ciągu 7 dni od daty zamontowania sprzętu.

Podstawą do rozliczeń jest cena wyrażona w euro ( EUR ), płatna w złotych polskich ( PLN ) jako równowartość kwoty dewizowej przeliczonej wg Tabeli Kursów NBP ( rubryka – sprzedaż ) z dnia wystawienia faktury. W przypadku podpisywania umowy leasingu przed dniem montażu, obowiązuje kurs z dnia podpisania umowy leasingu.

4. Transport

Na terenie Polski gwarantujemy transport bezpłatny.

5. Montaż, szkolenie

Firma Porębscy zapewnia :

– montaż i uruchomienie zamówionego sprzętu,
– szkolenie użytkownika i personelu pomocniczego,
– dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

Oddanie do eksploatacji sprzętu następuje po podpisaniu przez obie Strony Protokołu Odbioru.


6. Gwarancja

Unity firmy OMS są objęte 36 miesięczną gwarancją.
Okres gwarancji na podzespoły i urządzenia współpracujące z unitem, których producentem nie jest OMS, ustala ich producent.
Okres gwarancji liczony jest od daty zainstalowania unitu.

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

OMS zapewnia profesjonalny serwis gwarancyjny (bezpłatny) i pogwarancyjny (płatny) realizowany przez specjalistów przeszkolonych przez producenta.